Bungie ทิ้งเงินไว้บนโต๊ะโดยไม่สร้าง Destiny 2 Horde Mode

Destiny 2 ควรนำโหมดฝูงชนกลับคืนมาเช่นเดียวกับกิจกรรมตามฤดูกาล เพราะการไม่ทำเช่นนั้นจะเป็นการพลาดโอกาสครั้งใหญ่สำหรับ Bungie ยุค The Witch Queen ของ Destiny 2ให้ผู้เล่นมีเครื่องมือใหม่มากมายที่จะใช้ในเกม ตั้งแต่การปรับปรุงคลาสย่อยของธาตุแสงทั้งสามไปจนถึงการสร้างอาวุธ และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ อาจตามมาในซีซั่นที่ 19 และ Lightfall แม้ว่ารูปแบบตามฤดูกาลจะเป็นพรสำหรับ Destiny...